Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

O jednostce

 Dziekan
ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron
 Kierownik dyscypliny nauki teologiczne
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII
 Kierownik studiów doktoranckich
ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
 Kierownik kierunku Teologia
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Członkowie Rady Wydziału ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB o. prof. dr hab. Wiesław Jerzy Gogola OCD ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś bp prof. dr hab. Roman Pindel ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP ks. prof. dr hab. Jan Machniak ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna ks. dr hab. Jan Witold Żelazny Wojciech Życiński SDB ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII ks. dr hab. Krzysztof Gryz ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII ks. dr hab. Marcin Godawa ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB ks. dr hab. Stanisław WronkaDelegaci młodszych pracowników nauki o. dr Robert Plich OP ks. dr Lech WołowskiDelegat studentów Gabriela KasprzykSekretarz ks. dr Roman Mazur SDBPracownicy naukowi emerytowani ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik ks. prof. dr hab. Adam Kubiś s. dr hab. Czesława Margarita Sondej OSU o. prof. dr hab. Dominik Wider OCD ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR ks. prof. dr hab. Jan Wal prof. dr hab. Marian Śnieżyński ks. dr hab. Edward Staniek ks. dr hab. Stanisław Wypych CMDelegaci seminariów współpracujących z WT UPJPII ks. dr hab. Marian Duda ks. dr hab. Dariusz Dziadosz ks. dr Jacek Pawłowski MS o. dr Roland Pancerz OFM ks. dr Dariusz Kozłowski SDB o. dr Grzegorz Prus OSPPE ks. dr Paweł Pietrusiak ks. dr Andrzej Przybylski ks. dr Robert Ptak SCJ ks. dr Henryk Rojek CR o. dr Witosław Sztyk OFM o. dr Janusz Urban CSsR o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM o. mgr lic. Łukasz Stec OFMCap ks. dr Paweł Holc CM ks. dr hab. Krzysztof Gryz ks. dr Paweł Klimczak OP o. dr Andrzej Duk OFM o. mgr lic. Tadeusz Florek OCD ks. dr hab. Roman Sieroń o. dr Konrad Małys OSB ks. mgr Wiesław Wiśniewski TDŚ o. dr Andrzej Zając OFMConv ks. mgr lic. Andrzej CypryśDelegat doktorantów lic. Magdalena Dudek

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021