Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Pozostałe wiadomości

  W dniu 19 maja br. (piątek) zostaje odwołany wykład "Architektura i sztuka sakralna" prowadzony przez p. dra hab. Bogusława Krasnowolskiego, prof. UPJPII dla I roku kierunku "Turystyka religijna".
  Ksiądz Dziekan Arkadiusz Baron odwołuje swój dyżur w dniu 11 maja br.    
  Informuje się, że w dniu 9 grudnia 2016 roku Rada Wydziału Teologicznego zatwierdziła Minimum programowe dla doktorantów zobowiązanych do uzupełnienia teologii. Doktoranci, których dotyczy niniejsza kwestia, uzyskają szczegółowe informacje w dziekanacie.
  W dniu 24 listopada 2016 roku (czwartek) Dziekan Wydziału Teologicznego - ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII - odwołuje swój dyżur.
  Pytania do egzaminu licencjackiego z biblistyki obowiązujące od dnia 1 października 2015 roku 1. Natchnienie i prawda Pisma Świętego na podstawie dokumentu Natchnienie i prawda Pisma Świętego. 2. Metody interpretacji Pisma Świętego na podstawie dokumentu Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. 3...
  Zajęcia zaplanowane dla o. dr Marka Chojnackiego OCist na Wydziale Teologicznym zostaną zrealizowane przez pozostałych pracowników ITFED według następującego porządku: Teologia fundamentalna (eklezjologia), część II (świeccy, II rok) – zajęcia poprowadzi ks. dr hab. Damian Wąsek. Szlak cysterski...
  Informacje o wykładach w ramach studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym UPJPII w roku akademickim 2016/2017 można znaleźć w nowym folderze (patrz tutaj). Wersja angielskojęzyczna folderu (patrz tutaj).
  Informujemy, że decyzją Rady Wydziału Filozoficznego zostały zmienione tezy do egzaminu z filozofii jako dyscypliny dodatkowej dla doktorantów Wydziału Teologicznego (kliknij tutaj). Nowe tezy obowiązują od dnia 5 lutego 2016 r.
  W dniu 25 maja 2016 roku (środa przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) od godziny 13.00 obowiązują godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Teologicznego.

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019