Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Książki

 

Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży. Pilgern, Wege, Heilige Orte, Seelsorge in Kontext von Menschen Unterwegs

Michaela C. Hastetter, Maciej Ostrowski (red.) 

Wydawnictwo UNUM

Kraków–Trumau 2016

ISBN: 
 
Monografia zbiorowa jest owocem międzynarodowego projektu dotyczącego pielgrzymowania i turystyki religijnej. Był on prowadzony w latach 2013–2015 przez doktorantów i studentów oraz ich profesorów z trzech ośrodków: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy) oraz Wyższej Szkoły Katolickiej Teologii w Trumau (Austria). Uczestni czyli w nim także przedstawiciele Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej w Heiligenkreuz (Austria), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Arystotelesa w Tesalonikach (Grecja), Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) oraz Greckokatolickiego Fakultetu Teologicznego w Preszowie (Słowacja). Autorzy uczestniczyli w sympozjach i seminariach w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, Strasburgu (Francja), Trumau i Mariazell (Austria), Regensburgu (Niemcy) oraz Tesalonikach (Grecja). Zarazem odwiedzali okoliczne ośrodki pielgrzymkowe i zapoznawali się z wybitnymi pomnikami chrześcijańskiej kultury. Publikacja zawiera 39 artykułów (niektóre w dwóch wersjach językowych), przygotowanych przez 33 autorów: profesorów, doktorantów i studentów z ww. ośrodków, w językach polskim, niemieckim, angielskim i słowackim. Pomagają one spojrzeć na problematykę pielgrzymowania i turystyki religijnej od strony teologii, antropologii i geografii; ich roli w życiu religijnym, kulturze i formacji człowieka. Książkę otwierają teksty dotyczące ogólnych zagadnień, które pozwalają lepiej zrozumieć sens i cel pielgrzymowania, jego teologiczne aspekty i rolę w misji Kościoła. Pielgrzymowanie zapisało się w różnych obszarach ludzkiego życia, dlatego w drugim dziale umieszczono artykuły o pielgrzymowaniu w sztuce i literaturze oraz jego znaczeniu w kontekście krajobrazu. Pielgrzymki to przede wszystkim wędrowanie. Dlatego trzeci dział skupia się na opisie wybranych pielgrzymkowych szlaków. Celem pielgrzymek są sanktuaria – osobna, najobszerniejsza grupa opracowań odnosi się do opisu wybranych pielgrzymkowych ośrodków w Europie, ale także w Afryce. Ostatni, piąty dział stanowią opracowania teologiczne skupiające się na duchowej pielgrzymce, jaką jest ludzkie życie prowadzące ku ostatecznemu sanktuarium, jakim jest niebo, miejsce spotkania z Bogiem. Tu jedno z nich jest autorstwa teologa greckokatolickiego, inne teologa ewangelickiego. Książka jest dostępna w bibliotece cyfrowej UPJPII (ks. Maciej Ostrowski).
 
 
***

Teologie XX i XXI wieku

o. Andrzej Napiórkowski OSPPE

Wydawnictwo WAM

Kraków 2016

ISBN: 978-83-277-1124-3
 
Wiek XX i początek XXI wieku to czas rozkwitu różnych nurtów teologicznych, będacych m.in. pokłsiem tego, że po Soborze Watykańskim II do głosu zaczęli dochodzić teologowie z innych kultur i kontynentów niż europejski. Owocem tego są np. latynoamerykańska teologia wyzwolenia, black theology, czy teologie afrykańskie lub azjatyckie. Również teologia europejska nie zarzuciła różnych prób opisu dialogu objawiającego się Boga z kulturą i problemami epoki. Niniejsza książka o. prof. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE ukazuje i systematyzuje ten pluralizm myśli teologicznej XX/XXI wieku, co czyni z niej cenną lekturę zarówno dla specjalistów, jak i wszytkich zainteresowanych tą tematyką.
 

***

Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014)

red. ks. Józef Budniak, ks. Zygfryd Glaeser, ks. Tadeusz Kałużny SCJ, o. Zdzisław J. Kijas OFMConv

Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie

Kraków 2016

ISBN: 978-83-7438-498-8
 
Encyklopedia pokazuje osiągnięcia polskiej ekumenii. Prezentacja publikacji miała miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej na temat „Aktualnego stanu ekumenii”, która odbyła się 28 maja br. w Kamieniu Śląskim. Gościem specjalnym spotkania był kard. prof. Walter Kasper – emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
 
 
***

 

Acta Synodalia ab anno 50 ad annum 381 (Synodi et Collectiones legum vol. I) - Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i kolekcje praw tom 1)

układ i oprac. ks. Arkadiusz Baron, o. Henryk Pietras SJ

Wydawnictwo WAM, „Źródła Myśli Teologicznej” 37

Kraków 2006

ISBN: 83-7318-545-3
 
W br. niniejsza publikacja ukazała się w przekładzie na język hiszpański pt.:
Acta Synodalia. Documentos sinodales desde el año 50 hasta el 381
Arkadiusz Baron y Henryk Pietras (eds.)
Samuel Fernandez (dir.)
Biblioteca de Autores Cristianos
Madrid 2016
ISBN: 978-84-220-1879-7

 

 
 
***

 

Miłosierdzie w Piśmie Świętym

ks. Stanisław Hałas SCJ

Wydawnictwo Petrus

Kraków 2016

ISBN: 978-83-7720-261-6
 
Książka zwięźle i przystępnie prezentująca najpiękniejsze teksty biblijne na temat miłosierdzia. Wzbogacona dodatkowo ilustracjami francuskiego malarza Jamesa Tissota (1836 - 1902), które są pokłosiem jego podróży po Ziemi Świętej.
 
***

 

Chrystusowe wskazania na czas próby: Listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy

ks. Roman Bogacz

Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie

Kraków 2015

ISBN 978-83-7438-496-4

Prezentowana publikacja to studium egzegetyczno-teologiczne poświęcone ostatniej księdze Nowego Testamentu — Apokalipsie, a konkretnie jej drugiemu i trzeciemu rozdziałowi, które zawierają listy do siedmiu Kościołów w Azji. Jest to także próba odczytania tego, co dzisiaj mówi Duch Święty do poszczególnych Kościołów, czego od nich oczekuje oczekuje i od każdego z nas.

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021