Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Habilitacje

ks. dr Robert Samsel

Przewód habilitacyjny wszczęty 31 sierpnia 2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

12 września 2018 r. - ks. dr Robert Samsel złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

14 września 2018 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego ks. dr. Roberta Samsela Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

28 września 2018 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • o. dr hab. Henryk Kośla OFM - sekretarz Komisji,
 • ks. dr hab. Marek Gilski - członek Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent.

* * *

dr Małgorzata Królczyk

Przewód habilitacyjny wszczęty 24 maja 2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

24 maja 2018 r. - dr Małgorzata Królczyk złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

25 maja 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Królczyk Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

22 czerwca 2018 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Krzysztof Gryz - sekretarz komisji
 • ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII - członek komisji
 • ks. dr hab. Jan Kalniuk - recenzent

04 września 2018 r.  - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Krzysztof Gryz (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKWS) - recenzent
 • ks. dr hab. Marian Pokrywka (KUL) - recenzent
 • ks. dr hab. Jan Kalniuk (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM) - członek komisji
 • ks. dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII) - członek komisji

* * *

dr Joanna Nowińska SM

Przewód habilitacyjny wszczęty  12 września 2017 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

08 września 2017 r. - s. dr Joanna Nowińska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

26 września 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego s. dr Joanny Nowińskiej Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

20 października 2017 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB - sekretarz komisji
 • o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB - członek komisji
 • ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS - recenzent

05 grudnia 2017 r.  - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK w Toruniu) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (KUL) - recenzent
 • ks. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW) - recenzent
 • ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO) - członek komisji
 • o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB (UPJPII) - członek komisji

20 marca 2018 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym s. dr Joanny Nowińskiej.

Uchwała Rady Wydziału

* * *

dr Tomasz Ilnicki

Przewód habilitacyjny wszczęty 6 grudnia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

06 grudnia 2016 r. - dr Tomasz Ilnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

10 lutego 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Ilnickiego Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji;

14 kwietnia 2017 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyznaczyła trzech członków komisji:

 • recenzent – ks. dr hab. Damian Wąsek
 • sekretarz – dr hab. Marek Kita
 • członek komisji – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

6 czerwca 2017 r.  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Komisja

Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego

Uchwała RW w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

 

* * *

ks. dr Wojciech Medwid

Przewód habilitacyjny wszczęty 3 listopada 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

03 listopada 2016 r.  – ks. dr Wojciech Medwid  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

07 listopada  2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Teologicznego UPJPII o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.

23 listopada 2016 r.  – Rada Wydziału Teologicznego UPJPII powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

 • recenzent – o. dr hab. Henryk Kośla
 • sekretarz – ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
 • członek komisji – ks. dr hab. Marek Gilski

06 grudnia 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Komisja

23 marca 2017 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Wojciecha Medwida.

31 marca 2017 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego ks. Wojciechowi Medwidowi.

Uchwała RW

* * *

ks. dr Marek Gilski

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
 
* * *
 

ks. dr Jarosław Superson

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

 

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

* * *

 

dr Beata Stypułkowska

Przewód habilitacyjny wszczęty 22 stycznia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Uzasadnienie uchwały RW

* * *

ks. dr Janusz Mieczkowski

Przewód habilitacyjny wszczęty 11 grudnia 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

ks. dr Witold Ostafiński

Przewód habilitacyjny wszczęty 14 października 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek 
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

* * *

 

   
   
 
 
 

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018