Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Habilitacje

dr Tomasz Ilnicki

Przewód habilitacyjny wszczęty 6 grudnia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

06 grudnia 2016 r. - dr Tomasz Ilnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

10 lutego 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Ilnickiego Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji;

14 kwietnia 2017 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyznaczyła trzech członków komisji:

  • recenzent – ks. dr hab. Damian Wąsek
  • sekretarz – dr hab. Marek Kita
  • członek komisji – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

6 czerwca 2017 r.  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Komisja

 

ks. dr Wojciech Medwid

Przewód habilitacyjny wszczęty 3 listopada 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

03 listopada 2016 r.  – ks. dr Wojciech Medwid  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

07 listopada  2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Teologicznego UPJPII o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.

23 listopada 2016 r.  – Rada Wydziału Teologicznego UPJPII powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  • recenzent – o. dr hab. Henryk Kośla
  • sekretarz – ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
  • członek komisji – ks. dr hab. Marek Gilski

06 grudnia 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Komisja

23 marca 2017 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Wojciecha Medwida.

31 marca 2017 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego ks. Wojciechowi Medwidowi.

Uchwała RW

* * *

ks. dr Marek Gilski

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
 
* * *
 

ks. dr Jarosław Superson

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

 

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

* * *

 

dr Beata Stypułkowska

Przewód habilitacyjny wszczęty 22 stycznia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Uzasadnienie uchwały RW

* * *

ks. dr Janusz Mieczkowski

Przewód habilitacyjny wszczęty 11 grudnia 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

ks. dr Witold Ostafiński

Przewód habilitacyjny wszczęty 14 października 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek 
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

* * *

 

   
   
 
 
 

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017