Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Habilitacje

ks. dr Grzegorz Baran

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2020 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

12 marca 2020 r. -  dr Grzegorz Baran złożył wniosek do Rady Doskonałości Naukowej o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

24 marca 2020 r. - Rada Doskonałości Naukowej wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Barana Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

27 kwietnia 2021 r. - Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podął uchwalę nr 77/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla ks. dra Grzegorza Barana.

29 czerwca 2020 r. - Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podjął uchwałę nr 124/2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

 • ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Waldemar Linke (UKSW) - recenzent
 • ks. dr hab. Sławomir Stasiak - (PWT we Wrocławiu) - recenzent
 • ks. dr hab. Adam Kubiś (KUL) - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Najda (UKSW) - recenzent
 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB - członek komisji

 

* * *

ks. dr Jan Klimek

Przewód habilitacyjny wszczęty 24 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

24 kwietnia 2019 r. -  dr Jan Klimek złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

21 czerwca 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jana Klimka Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

30 września 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk - sekretarz Komisji,
 • ks. dr hab. Marek Kluz - członek Komisji,
 • o. dr hab. Jerzy Brusiło - recenzent.

9 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO) - przewodniczący komisji
 • ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK w Toruniu) - recenzent
 • o. dr hab. Jacek Soiński - (UAM w Poznaniu) - recenzent
 • o. dr hab. Jerzy Brusiło - recenzent
 • ks. dr hab. Bogusław Drożdż (PWT we Wrocławiu) - członek komisji
 • ks. dr hab. Marek Kluz - członek komisji

21 kwietnia 2020 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jana Klimka

Uchwała Senatu

* * *

dr Dorota Narewska

Przewód habilitacyjny wszczęty 23 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

23 kwietnia 2019 r. -  dr Dorota Narewska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

28 sierpnia 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Doroty Narewskiej Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

30 września 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Witold Ostafiński - sekretarz Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś - członek Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent.

9 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Witold Ostafiński - sekretarz komisji
 • ks. dr hab. Norbert Mojżyn (UKSW) - recenzent
 • dr hab. Michał Wyrostkiewicz - (KUL) - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent
 • ks. dr hab. Robert Skrzypczak (PWT w Warszawie) - członek komisji
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś - członek komisji

20 maja 2020 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Narewskiej

Uchwała Senatu

* * *

ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Przewód habilitacyjny wszczęty 12 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

12 kwietnia 2019 r. -  dr Wojciech Węgrzyniak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

23 sierpnia 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Węgrzyniaka Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

30 września 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Bogdan Zbroja - sekretarz Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas - członek Komisji,
 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski - recenzent.

9 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Bogdan Zbroja - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (UKSW) - recenzent
 • ks. dr hab. Andrzej Piwowar - (KUL) - recenzent
 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski - recenzent
 • ks. dr hab. Sławomir Stasiak (PWT we Wrociławiu) - członek komisji
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas - członek komisji

20 kwietnia 2020 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Węgrzyniaka.

Uchwała Senatu

* * *

o. dr Michał Legan

Przewód habilitacyjny wszczęty 26 marca 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

26 marca 2019 r. -  dr Michał Legan złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

10 maja 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Michała Legana Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

28 czerwca 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński - sekretarz Komisji,
 • o. dr hab. Jerzy Brusiło - członek Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent.

05 listopada 2019 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Uniwersytet Opolski) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Henryk Sławiński - sekretarz komisji
 • o. dr hab. Michał Paluch (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, pracownik emerytowany) - recenzent
 • ks. dr hab. Jarosław Babiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent
 • ks. dr hab. Jarosław Woźniak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - członek komisji
 • o. dr hab. Jerzy Brusiło - członej komisji

9 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów dokonała zmiany recenzenta: zamiast o. dr. hab. Michała Palucha powołała ks. dra hab. Jacka Pawlika z UWM w Olsztynie.

7 kwietnia 2020 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym o dr. Michała Legana

Uchwała Senatu

* * *

ks. dr Jan Bartoszek

Przewód habilitacyjny wszczęty 8 stycznia 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

8 stycznia 2019 r. -  dr Jan Bartoszek złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

29 stycznia 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Jana Bartoszka Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

22 lutego 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • o. dr hab. Jerzy Brusiło - sekretarz Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś - członek Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent.

02 kwietnia 2019 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

Skład komisji

12 czerwca 2019 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym ks dra Jana Bartoszka

Uchwała Rady Wydziału

* * *

dr Hanna Karp

Przewód habilitacyjny wszczęty 25 lutego 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

25 lutego 2019 r. -  dr Hanna Karp złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

13 marca 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Hanny Karp Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

22 marca 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Janusz Mieczkowski - sekretarz Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna - członek Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna - recenzent.

07 maja 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon  (UMK) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. dr hab. Józef Kloch (UKSW) - recenzent
 • ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK) - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ) - członek komisji
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (UPJPII) - członek komisji

Uchwała Senatu

* * *

dr Paweł Strumiłowski

Przewód habilitacyjny wszczęty 3 stycznia 2019 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

27 grudnia 2018 r. -  dr Paweł Strumiłowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

07 stycznia 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła  Strumiłowskiego Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

18 stycznia 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Marek Gilski - sekretarz Komisji,
 • o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII - członek Komisji,
 • o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak - recenzent.

05 lutego 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon  (UMK) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Marek Gilski (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK) - recenzent
 • ks. dr hab. Janusz Bujak (US) - recenzent
 • o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ) - członek komisji
 • o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII (UPJPII) - członek komisji

6 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym o dra Pawła Strumiłowskiego.

Uchwała Rady Wydziału

* * *

dr Marcin Majewski

Przewód habilitacyjny wszczęty 27 grudnia 2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

21 grudnia 2018 r. -  dr Marcin Majewski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

28 grudnia 2018 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Majewskiego Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

18 stycznia 2019 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII - sekretarz Komisji,
 • o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek - członek Komisji,
 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski - recenzent.

05 lutego 2019 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola  (UO) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Bogdan Zbroja (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL) - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (US) - recenzent
 • ks. dr hab. Sylwester Jedrzejewski (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (PWT - Wrocław) - członek komisji
 • o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek (UPJPII) - członek komisji

15 maja 2019 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Majewskiego.

Uchwała Rady Wydziału

* * *

ks. dr Robert Samsel

Przewód habilitacyjny wszczęty 31 sierpnia 2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

12 września 2018 r. - ks. dr Robert Samsel złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

14 września 2018 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego ks. dr. Roberta Samsela Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

28 września 2018 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • o. dr hab. Henryk Kośla OFM - sekretarz Komisji,
 • ks. dr hab. Marek Gilski - członek Komisji,
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - recenzent.

06 listopada 2018 r.  - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź  (KUL) - przewodniczący komisji
 • o. dr hab. Henryk Kośla (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO) - recenzent
 • ks. dr hab. Jarosław Lipniak (PWT we Wrocławiu) - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Adam Rybicki (KUL) - członek komisji
 • ks. dr hab. Marek Gilski (UPJPII) - członek komisji

18 lutego 2019 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Roberta Samsela.

Uchwała Rady Wydziału

* * *

dr Małgorzata Królczyk

Przewód habilitacyjny wszczęty 24 maja 2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

24 maja 2018 r. - dr Małgorzata Królczyk złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

25 maja 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Królczyk Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

22 czerwca 2018 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Krzysztof Gryz - sekretarz komisji
 • ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII - członek komisji
 • ks. dr hab. Jan Kalniuk - recenzent

04 września 2018 r.  - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Krzysztof Gryz (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKWS) - recenzent
 • ks. dr hab. Marian Pokrywka (KUL) - recenzent
 • ks. dr hab. Jan Kalniuk (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM) - członek komisji
 • ks. dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII) - członek komisji

14 marca 2019 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Królczyk.

Uchwała Rady Wydziału

* * *

dr Joanna Nowińska SM

Przewód habilitacyjny wszczęty  12 września 2017 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

08 września 2017 r. - s. dr Joanna Nowińska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

26 września 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego s. dr Joanny Nowińskiej Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji.

20 października 2017 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB - sekretarz komisji
 • o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB - członek komisji
 • ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS - recenzent

05 grudnia 2017 r.  - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK w Toruniu) - przewodniczący komisji
 • ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB (UPJPII) - sekretarz komisji
 • ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (KUL) - recenzent
 • ks. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW) - recenzent
 • ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII) - recenzent
 • ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO) - członek komisji
 • o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB (UPJPII) - członek komisji

20 marca 2018 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym s. dr Joanny Nowińskiej.

Uchwała Rady Wydziału

* * *

dr Tomasz Ilnicki

Przewód habilitacyjny wszczęty 6 grudnia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

06 grudnia 2016 r. - dr Tomasz Ilnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazując we wniosku jednostkę: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

10 lutego 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Ilnickiego Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwracając się z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji;

14 kwietnia 2017 r. - Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyznaczyła trzech członków komisji:

 • recenzent – ks. dr hab. Damian Wąsek
 • sekretarz – dr hab. Marek Kita
 • członek komisji – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

6 czerwca 2017 r.  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Komisja

Wniosek o umorzenie postępowania habilitacyjnego

Uchwała RW w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego

 

* * *

ks. dr Wojciech Medwid

Przewód habilitacyjny wszczęty 3 listopada 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek

Autoreferat

Harmonogram:

03 listopada 2016 r.  – ks. dr Wojciech Medwid  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

07 listopada  2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Teologicznego UPJPII o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.

23 listopada 2016 r.  – Rada Wydziału Teologicznego UPJPII powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

 • recenzent – o. dr hab. Henryk Kośla
 • sekretarz – ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
 • członek komisji – ks. dr hab. Marek Gilski

06 grudnia 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Komisja

23 marca 2017 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Wojciecha Medwida.

31 marca 2017 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego ks. Wojciechowi Medwidowi.

Uchwała RW

* * *

ks. dr Marek Gilski

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
 
* * *
 

ks. dr Jarosław Superson

Przewód habilitacyjny wszczęty 18 marca 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

 

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 24 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

* * *

 

dr Beata Stypułkowska

Przewód habilitacyjny wszczęty 22 stycznia 2016 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW
Uzasadnienie uchwały RW

* * *

ks. dr Janusz Mieczkowski

Przewód habilitacyjny wszczęty 11 grudnia 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

* * *

ks. dr Witold Ostafiński

Przewód habilitacyjny wszczęty 14 października 2015 r. w dziedzinie nauk teologicznych.

Wniosek 
Autoreferat
Komisja
Ocena dorobku I
Ocena dorobku II
Ocena dorobku III
Uchwała RW

* * *

 

   
   
 
 
 

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021