Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Rekrutacja Erasmus+

 

Szanowni Studenci, Absolwenci UPJPII,
UPJPII prowadzi aktualnie rekrutację na wyjazdy na studia jak i praktyki w ramach programu Erasmus+. Obecnie termin rekrutacji na studia na wyjazdy w semestrze letnim 2020/2021 to 16.10.2020 a na praktyki 30.06.2021. W załącznikach znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty dotyczące programy Erasmus+ na UPJPII.

Na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci UPJPII, którzy:

- są zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
- na studia wyjechać można do Uczelni, z którą UPJPII współpracuje w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną);
 - są obywatelami państwa uczestniczącego w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terenie Polski;
 - w momencie wyjazdu są studentami co najmniej 2 roku studiów.

Podstawowe kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa+ to: dobre wyniki w nauce, średnia min.: 4.0, oraz znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej, 

dodatkowe osiągnięcia związane z kierunkiem studiów, wolontariat, staże etc.;
 
Szczegółowe informacje o rekrutacji Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Urszula Kubiczek, Biuro Współpracy Międzynarodowej ul. Bobrzyńskiego 10
tel. 519 323 350, email, erasmus@upjp2.edu.pl
 
Z wyrazami szacunku,

Urszula Kubiczek
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020