Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zmarł ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII 7 IV 2020

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci ks. dr. hab. Wojciecha Życińskiego SDB, prof. UPJPII (1953 – 2020), wieloletniego pracownika Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Polecajmy miłosiernemu Bogu w naszych modlitwach śp. Księdza Profesora, prosząc, aby Bóg dał jego duszy miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Swojego światła, dziękując tym samym za wszelki trud i ofiarną pracę Księdza Profesora nie tylko na rzecz naszego Wydziału, ale także całej Uczelni, co w szczególny sposób znajdowało wyraz w pełnionych przez Niego funkcjach: w latach 2000 - 2006 – Prorektora PAT, w latach 1997 - 2000 – Dziekana WT PAT, zaś w latach 1994 - 1997 – Prodziekana tegoż Wydziału. Pomimo tak wielkiego zaangażowania w sprawy Uczelni, które niejednokrotnie były bardzo trudne i wymagające poszukiwania konsensusu, Ksiądz Profesor nieustannie doskonalił swój warsztat naukowo-badawczy w zakresie teologii dogmatycznej, a zwłaszcza mariologii, co potwierdzają wydawane przez niego monografie naukowe (ostatnia „Matka, która pozostała Dziewicą. Biblijna Via Pulchritudinis Mariae”, Scriptum, Kraków 2017, ss. 180), liczne artykuły książkowe oraz artykuły w renomowanych czasopismach teologicznych, projekty badawcze, czy referaty wygłoszone na krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych. Ksiądz Profesor dał się także poznać jako znakomity dydaktyk. Prowadzone przez niego wykłady kursoryczne, a przede wszystkim wykłady monograficzne – zawsze wychodzące naprzeciw aktualnym potrzebom i nowym prądom w teologii dogmatycznej, zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów studiów podstawowych i doktorantów.

Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021