Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Międzynarodowa konferencja Creatio Continua: Ekologia integralna i wyzwania antropocenu 15-16 XI 2019

Creatio continua II

EKOLOGIA INTEGRALNA I WYZWANIA ANTROPOCENU

Kraków, 15-16 listopada 2019

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Biblioteka Główna, ul. Bobrzyńskiego 10

Konferencja Creatio Continua jest organizowana na zamówienie Caritas Polska przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska .
Niniejsza konferencja odbywa się w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiałów konferencyjnych odpowiada wyłącznie Caritas Polska. 

 

            Piątek, 15 XI 2019

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 Otwarcie konferencji, ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana

Pawła II w Krakowie

9.30 Wprowadzenie do konferencji: ks. bp Michał Janocha, Archidiecezja Warszawska

Prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska

 

SESJA I: TEOLOGIA ANTROPOCENU

Panel 1: Kreatywność i odpowiedzialność: Jan Paweł II i teologia antropocenu

 

10.00 Wykłady: prof. Rocco Buttiglione, John Paul II: a trans/political interpretation of the

ecological crisis; prof. John Milbank, Natural Law and the Divine Government of the Creation; prof. Władysław Stróżewski, Creatio continua i „panowanie” człowieka w przyrodzie

 

11.25 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców (prowadzenie: Piotr Popiołek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

 

11.45 Kawa-herbata

 

SESJA II: ANTROPOLOGIA ANTROPOCENU

Panel 2: Wyzwanie transhumanizmu

 

12.00 Wykłady: prof. Michael Taylor, The Person, Fully Alive: Dante, Transhumanism and the

Glory of God; prof. Michał Baran, Transhumanizm a Nowy Humanizm; prof. Philip Goodchild, Anthropocentrism, Transhumanism and Ecological Consciousness

 

13.15 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców (prowadzenie: Michał Łuczewski, Uniwersytet Jagielloński)

 

14.00 Obiad

 

Panel 3: Powrót do teologii stworzenia

 

14.45 Wprowadzenie: Mons. ks. prof. Peter Šturák, Greek-Catholic theological faculty of

University of Prešov (Słowacja)

 

15.00 Wykłady Mons. ks. abp Ján Babjak, Ochrana stvorenstva ako integrálna súčasť činnosti

Environmentálnej subkomisie pri KBS; ks. prof. Peter Tirpák, Ochrana stvorenstva v katechéze Cirkvi; prof. Daniel Slivka, Prostredie človeka a jeho hodnotová interpretácia v tradícii judaizmu; prof. Alison Milbank, The Trees Shall Clap their Hands”: Natura Naturans and the theological re-enchantment of nature; ks. prof. Pavol Dancák, Kultúrotvorný charakter vzťahu k prírode; prof. Miroslav Saniga, Príroda oslavuje Stvoriteľa

 

17.00 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców (prowadzenie: ks. prof. Maciej Ostrowski, UPJPII)

 

 

Sobota, 16 XI 2019

 

SESJA III: EKONOMIA ANTROPOCENU

Panel 4: Nowa sprawiedliwa transformacja

 

9:00 Wykłady: prof. Marek Rymsza, Jak wykorzystywać posiadane zasoby i kapitały? Rozwój

endogenny jako rozwój ekologiczny; Susan Brown, UK100, Przewodnicząca Rady Miejskiej Oxfordu; Montserrat Mir, Centrum Sprawiedliwej Transformacji Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych IT

 

10.15 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i Ryszarda Stockiego (Akademia Ignatianum)

(prowadzenie: Izabela Zygmunt, CEE Bankwatch)

 

11.00 Kawa-herbata

Panel 5: Ekologia dobra wspólnego

 

11.15 Wykłady: prof. Luigino Bruni, Which Economics for the Antropocene? Jakub Wygnański,

Wiceprezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”; Andrzej Guła, Prezes Zarządu Polskiego Alarmu Smogowego

 

12.30 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców (prowadzenie: Paulina Łuczewska-Bednarz,

Akademia Leona Koźmińskiego)

 

13.00 Przerwa obiadowa

 

Panel 6: Poza fatalizmem: kryzys klimatyczny i polityka wiary

 

14.00 Wykłady: S. Alessandra Smerilli, Economics and finance tailored to an integral ecology;

Laurence Tubiana, Dyrektor Zarządzająca Europejskiej Fundacji Klimatycznej; Marcin Korolec, były minister środowiska (tematy zostaną podane w później);

 

15.15 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców (prowadzenie: Paweł Musiałek, Dyrektor

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

 

 

            Niedziela, 17 XI 2019

10.30 Msza św. w Bazylice Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

W intencji uczestników Konferencji „Creatio continua II. Ekologia integralna i wyzwania antropocenu” (transmisja radiowa i telewizyjna)

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020