Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Obwieszczenia o publicznej obronie

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

o. mgra lic. Romana Wita OSPPE

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Eklezjalne powołanie człowieka do wolności w jasnogórskim przepowiadaniu Karola Wojtyły / Jana Pawła II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

Pracę recenzowali:

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM)

* * *

W dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Przemysława Króla SCJ

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Obowiązek podatkowy jako powinność moralna w świetle katolickiej nauki społecznej"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Pracę recenzowali:

Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH

Ks. dr hab. Krzysztof Gryz (UPJPII)

* * *

W dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Barbary Witos

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Myśl pasterska świętego Zenona z Werony na podstawie jego Sermones"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFM Cap, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

Ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO)

Ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM

* * *

W dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.15 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Eweliny Manieckiej

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Gehenna w świetle Biblii. Studium egzegetyczno-teologiczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Roman Bogacz

Promotor pomocniczy: ks. dr Roman Mazur

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT

* * *

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Anny Gibek

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Obrazy i funkcje wybranych rodzin ewangelijnych. Studium egzegetyczno-teologiczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Bogdan Zbroja

Promotor pomocniczy: ks. dr Roman Mazur

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

* * *

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Sylwestra Robaka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie jej Dzienniczka"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Jan Machniak

Pracę recenzowali:

ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocław)

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW)

* * *

W dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Stanisława Staśko

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickiego Stowarzyszenia Cyrenejczyk w latach 1986-2016. Studium pastoralno-katechetyczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Józef Stala

Pracę recenzowali:

dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ

* * *

W dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Damiana Płatka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab. Stanisław Głaz, prof. AIK (Ignatianum)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 17 października 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Wojciecha Torchalskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Józefa Ratzingera - Benedykta XVI"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)

ks. dr hab. Marek Gilski (UPJPII)

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 10 października 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Daniela Buni

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Kościół w dialogu z młodymi. Studium pastoralno-homiletyczne na podstawie nauczania św. Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz

Pracę recenzowali:

ks. prof. zw. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski (UKSW)

o. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Akademia Ignatianum)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Anny Stramy

W dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Anny Stramy

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Problem kryzysu cnoty wstydliwości w świetle nauczania Kościoła i wybranej literatury teologicznomoralnej"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK)

ks. dr hab. Jan Kalniuk (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Anadrzeja Tarasiuka

W dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Andrzeja Tarasiuka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Rola i znaczenie sakramentów świętych w dynamice życia duchowego chrześcijanina w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Jan Machniak

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (KUL)

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Aldony Dydek

W dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Aldony Dydek

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Ordynacja kobiet. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Wojciech Hanc, prof. UKSW

ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Wiolety Marchewki-Jędrzejowskiej

W dniu  czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Wiolety Marchewki-Jędrzejowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Eschatologia w komentarzu Teodoreta z Cyru do Listów Pawłowych”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Leon Neścior (UKSW)

ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Arkadiusza Cygańskiego

W dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Arkadiusza Cygańskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr lic. Katarzyny Wilczek

W dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

mgr lic. Katarzyny Wilczek

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Antropologia filozoficzna a antropologia teologiczna Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Próba opisania relacji"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW)

ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Elżbiety Wrzały

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (Aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Elżbiety Wrzały

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Ekumeniczne aspekty liturgii w nowych wspólnotach życia ewangelicznego po Soborze Watykańskim II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest s. dr hab. Adelajda Sielepin, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. zw. dr hab. Zyfryd Glaeser (UO)

ks. dr hab. Jarosław Superson (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Bogusława Kastelika

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 15.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Bogusława Kastelika

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Antropologiczny charakter współczesnej krytyki celibatu kapłańskiego. Prezentacja zarzutów i próba odpowiedzi" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL

ks. dr hab. Cezary Smuniewski (ASzW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Krzesika

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Krzesika

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Problematyka czyśćca w polskim przepowiadaniu po Soborze Watykańskim II" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, prof. UAM

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Joanny Jaremko

W dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Joanny Jaremko

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie, ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i narodowa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz (UWM)

o. dr hab. Henryk Kośla OFM (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Krystyny Jankowskiej

W dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Krystyny Jankowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Samobójstwo jako wyzwanie społeczne i duszpasterskie Kościoła w Polsce” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Lidii Wrony CM

W dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Lidii Wrony CM

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia w pismach św. Teresy od Jezusa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD
pracę recenzowali:

ks. bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Agnieszki Kacprzyk SAS

W dniu 17 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Agnieszki Kacprzyk SAS

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Charyzmat „duchowej rodziny” w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Machniak
pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab.  Stanisław Urbański (UKSW)

o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Dominika Chechelskiego

W dniu 13 października 2016 roku o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgra lic. Dominika Chechelskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola i miejsce „De senectute” Cycerona w Liście Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)

p. dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Grzegorza Sudoła

W dniu 12 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgra lic. Grzegorza Sudoła

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola miłości w życiu indywidualnym i społecznym w świetle nauczania papieża Jana Pawła II” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK)

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Przemysława Pałachy

W dniu 11 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Przemysława Pałachy

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Proces przemian w liturgii w ujęciu o. Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998). Studium historyczno-liturgiczne" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
pracę recenzowali:

o. dr hab. Michał T. Gronowski OSB (UŚ)

ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Sławomira Kołaty

W dniu 27 września 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Sławomira Kołaty

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Komplementarność modeli w teologii trynitarnej" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO)
ks. dr hab. Robert J. Woźniak (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza

W dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Głowne idee polskich programów katechetycznych" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (KUL)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej

W dniu 31 maja 2016 roku o godz. 12.00 w sali przy parafii św. Anny w Krakowie (ul. św. Anny 11), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Teatr” w służbie katechizacji znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ ( Akademia Ignatianum)
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły

W dniu 23 marca 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Sztuka modlitwy w życiu i pismach Karola de Foucauld” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
pracę recenzowali: 
o. bp dr hab. Jacek Kiciński CMF, prof. PWT
ks. dr hab. Marcin Godawa (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Prędotki

W dniu 11 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Prędotki

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola reklamy telewizyjnej w procesie wychowania uczniów szkół gimnazjalnych. Studium pastoralno-pedagogiczne na podstawie badań w kieleckich gimnazjach” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
pracę recenzowali: 
prof. dr hab. Marian Śnieżyński
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Sylwii Haberka

W dniu 8 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Sylwii Haberka

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Eschatyczny wymiar twórczości w świetle antropologii Pierre’a Teilharda de Chardin i Mikołaja Bierdiajewa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego

W dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych

p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Separacja a rozwód według prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego (Studium porównawcze)” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018