Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Obwieszczenia o publicznej obronie

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Elżbiety Wrzały

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (Aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Elżbiety Wrzały

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Ekumeniczne aspekty liturgii w nowych wspólnotach życia ewangelicznego po Soborze Watykańskim II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest s. dr hab. Adelajda Sielepin, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. zw. dr hab. Zyfryd Glaeser (UO)

ks. dr hab. Jarosław Superson (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Bogusława Kastelika

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 15.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Bogusława Kastelika

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Antropologiczny charakter współczesnej krytyki celibatu kapłańskiego. Prezentacja zarzutów i próba odpowiedzi" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL

ks. dr hab. Cezary Smuniewski (ASzW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Krzesika

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Krzesika

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Problematyka czyśćca w polskim przepowiadaniu po Soborze Watykańskim II" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, prof. UAM

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Joanny Jaremko

W dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Joanny Jaremko

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie, ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i narodowa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz (UWM)

o. dr hab. Henryk Kośla OFM (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Krystyny Jankowskiej

W dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Krystyny Jankowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Samobójstwo jako wyzwanie społeczne i duszpasterskie Kościoła w Polsce” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Lidii Wrony CM

W dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Lidii Wrony CM

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia w pismach św. Teresy od Jezusa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD
pracę recenzowali:

ks. bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Agnieszki Kacprzyk SAS

W dniu 17 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Agnieszki Kacprzyk SAS

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Charyzmat „duchowej rodziny” w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Machniak
pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab.  Stanisław Urbański (UKSW)

o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Dominika Chechelskiego

W dniu 13 października 2016 roku o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgra lic. Dominika Chechelskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola i miejsce „De senectute” Cycerona w Liście Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)

p. dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Grzegorza Sudoła

W dniu 12 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgra lic. Grzegorza Sudoła

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola miłości w życiu indywidualnym i społecznym w świetle nauczania papieża Jana Pawła II” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK)

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Przemysława Pałachy

W dniu 11 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Przemysława Pałachy

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Proces przemian w liturgii w ujęciu o. Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998). Studium historyczno-liturgiczne" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
pracę recenzowali:

o. dr hab. Michał T. Gronowski OSB (UŚ)

ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Sławomira Kołaty

W dniu 27 września 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Sławomira Kołaty

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Komplementarność modeli w teologii trynitarnej" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO)
ks. dr hab. Robert J. Woźniak (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza

W dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Głowne idee polskich programów katechetycznych" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (KUL)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej

W dniu 31 maja 2016 roku o godz. 12.00 w sali przy parafii św. Anny w Krakowie (ul. św. Anny 11), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Teatr” w służbie katechizacji znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ ( Akademia Ignatianum)
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły

W dniu 23 marca 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Sztuka modlitwy w życiu i pismach Karola de Foucauld” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
pracę recenzowali: 
o. bp dr hab. Jacek Kiciński CMF, prof. PWT
ks. dr hab. Marcin Godawa (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Prędotki

W dniu 11 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Prędotki

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola reklamy telewizyjnej w procesie wychowania uczniów szkół gimnazjalnych. Studium pastoralno-pedagogiczne na podstawie badań w kieleckich gimnazjach” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
pracę recenzowali: 
prof. dr hab. Marian Śnieżyński
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Sylwii Haberka

W dniu 8 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Sylwii Haberka

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Eschatyczny wymiar twórczości w świetle antropologii Pierre’a Teilharda de Chardin i Mikołaja Bierdiajewa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego

W dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych

p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Separacja a rozwód według prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego (Studium porównawcze)” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017