Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zawiadomienia o publicznej obronie doktoratu

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

 

W dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w trybie online (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr. lic. Jacka Biłko

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Rola sprawiedliwości w życiu społecznym w świetle nauczania papieża Jana Pawła II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Stanisław Głaz (Ignatianum)

ks. dr hab. Ireneusz Celary, prof. UŚ 

 

* * *

W dniu 17 grudnia 2020 r.  o godz. 15.00 w trybie online (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Michała Pabiańczyka

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Świętość kapłana na łamach "Pastores" w latach 1998-2018"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Marek Tatar (UKSW)

ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 6 listopada 2020 r.  o godz. 12.00 w trybie online (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr. lic. Bolesława Dullka

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Stwierdzenie kanonicznej zdolności stron do zawarcia małżeństwa w optyce spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa w Polsce w latach 1983-2015"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek

Pracę recenzowali:

o. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

 

* * *

W dniu 29 października 2020 r.  o godz. 11.15 w trybie online (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Grzegorza Kiełbasy

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Eklezjalny i eklezjotwórczy wymiar sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu papieża Benedykta XVI"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UKSW)

ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 14 października 2020 r.  o godz. 11.30 w sali 200 w budynku przy ul. Kanoniczej 9 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Damiana Kuchty

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Nowa ewangelizacja Kościoła i przez Kościół w nauczaniu Benedykta XVI"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 5 października 2020 r. o godz. 11.00 w sali 200 w budynku przy ul. Kanoniczej 9 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

o. mgr. lic. Błażeja Strzechmińskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Duchowość Wacława Nowakowskiego - polskiego kapucyna XIX stulecia"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak

Pracę recenzowali:

o. prof. dr hab. Roland Prejs (KUL)

ks. prof. dr hab. Marek Tatar (UKSW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 20 maja 2020 r. w trybie online odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Vasyla Pidhirskyy'ego

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Il posto e la funzione della santa immagine nella vita e nella pratica della Chiesa rutena sull'esempio dell'icona miracolosa del santuario de Mariapocs"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US

ks. prof. dr hab. Ignacy Bukwa

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 3 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Oleny Kinchyk

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Sakrament posłania. Teologia sakramentu Ducha Świętego w Kościołach chrześcijańskich"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

ks. dr hab. Tadeusz Kałużny, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3  w Krakowie (sala: Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Artura Ciepielskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Miłosierdzie w nauczaniu i postawach Jezusa w Ewangelii św. Mateusza. Studium egzegetyczno - teologiczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Rafała Flaka

Rozprawa doktorska zatytułowana: " Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. KazimierzPanuś

Pracę recenzowali:

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Jan Twardy

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Natalii Walkowiak

Rozprawa doktorska zatytułowana: " Wychowanie religijne w systemie pedagogicznym Marii Montessori w Polsce i we Włoszech"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

Pracę recenzowali:

s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Danuty Gaidy

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Bóg jednoczący ludzi z Sobą i między sobą w Ewangelii św. Jana”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB

Promotor pomocniczy: ks. dr Wiesław Alicki

Pracę recenzowali:

ks. prof. zw. dr hab. Mieczysław Mikołajczak

ks. dr hab. Stanisław Ormanty, prof. PWT

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3  w Krakowie (sala: Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Agnieszki Katarzyńskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Poradnia życia rodziennego w procesie przygotowania do małżeństwa. Praktyka duszpasterska i recepcja spotkań z doradcą życia rodzinnego”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński

ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 15 października 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr. lic. Piotra Karockiego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Animacja, reanimacja i de-aminacja w ujęciu teologii dogmatycznej”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO)

prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 14 października 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

o. mgr. lic. Grzegorza Cholewy  OFM

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Per totam vitam (PC 18). Formacja ciągła w dokumentach Zakonu Braci Mniejszych odpowiedzią na nauczanie Kościoła”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Pracę recenzowali:

bp prof. zw dr hab. Jacek Kiciński CMF

o. prof. dr hab. Wiesław Gogola OCD

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 11 października 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Franciszkańskiej 1  w Krakowie (sala: 040), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Marioli Małgorzaty M. Michalak OSB

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Wkład sióstr benedyktynek misjonarek w dzieło ewangelizacji”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 20 września 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanonicza 9  w Krakowie (sala: 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Janusza Głąbińskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybranych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Polsce po 2001 r.”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Józef Stala

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Czekalski (UKSW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 10 września 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3  w Krakowie (sala: Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 s. mgr lic. Marianny Ciemały

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Teologia życia braterskiego według reguły Benedykta”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (UAM)

br. dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB (UŚ)

* * *

 

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 ks. mgr. lic. Tomasza Gwoździewicza

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Sieroctwo jako problem społeczny i moralny w świetle posoborowego nauczania Kościoła i wybranej literatury przedmiotu”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko (KUL)

ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 p. mgr lic. Barbary Leszczyńskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Orędzie Jezusa w Kazaniu na Górze (Mt 5-7). Studium teologiczne homilii Jana Chryzostoma na Ewangelię wg św. Mateusza”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII

ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT (Wrocław)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3  w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 ks. mgr. lic. Grzegorza Wąchola

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej.

W dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych

ks. mgr. lic. Karola Słowaka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Kapłaństwo Jezusa Chrystusa według formuł euchologijnych Mszału Rzymskiego Pawła VI”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab.  Janusz Lekan, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3   w Krakowie (aula, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 ks. mgr. lic. Jacka Gancarka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Katechetyczny wymiar peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz

Pracę recenzowali:

Ks. prof. dr hab.  Jan Szpet (UAM)

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Akademia Ignatianum)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9   w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 s. mgr lic. Katarzyny Feduś

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Modlitwa w życiu i pismach Edyty Stein”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Wojciech  Zyzak

Pracę recenzowali:

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (PWSZ Płock)

Prof. dr hab. Teresa Paszkowska (KUL)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 23 maja 2019 r. o godz. 14.15 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

 p. mgr lic. Karoliny Mazur

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Zadania oraz rola adwokata we współczesnym kanonicznym procesie małżeńskim (studium teologiczno-prawne)”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR

ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 14.15 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Piotra Radzikowskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Polska Federacja Pueri Cantores w latach 1992-2017. Studium historyczno-liturgiczne.”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM w Gdańsku

ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 5 marca 2019 r. o godz. 12.15 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Wojciecha Barana

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Grzech pierworodny w tradycji Piotra Lombarda. Studium Księgi Sentencji i Komentarzy Bonawentury i Tomasza z Akwinu”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 11.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

o. mgra lic. Piotra Paradowskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Ojciec Wenanty Józef Katarzyniec OFMConv 1889-1921 jako kaznodzieja"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

Pracę recenzowali:

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UPJPII

ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 11.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Michała Mraczka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle Pastores dabo vobis"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, PWT w Warszawie

ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT (Wrocław)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (sala: 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Steca

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Moralne aspekty śmierci mózgowej. Harwardzka definicja śmierci a utylitaryzm"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Maciej Olczyk, prof. UAM

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 12.15 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3  w Krakowie (sala: 218, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Anny Hyszko

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Mystagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC. Studium historyczno-liturgiczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR

Pracę recenzowali:

s. dr hab. Adelajda Sielepin, prof. UPJPII

ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 22 października 2018 r. o godz. 12.00  w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3  w Krakowie (Aula, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Anety Krupki

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Tajemnica zaślubin jako model uprawiania teologii w ujęciu Angela Scoli"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US

ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 25 października 2018 r. o godz. 14.15  w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Wojciecha Krymca

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Logika a inność Boga w Teologii systematycznej Paula Tillicha"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

Pracę recenzowali:

dr hab. Piotr Sikora

ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO

* * *

W dniu 9 października 2018 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Piotra Pytlowanego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Troska o powołania kapłańskie w Kazachstanie od początku XX wieku do 2016 roku. Aspekt pastoralno-socjologiczny"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Pracę recenzowali:

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UPJPII

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (UR)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 9 października 2018 r. o godz. 12.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Beaty Pole

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Formacja sumienia istotnym elementem procesu wychowania w świetle posoborowego nauczania Kościoła"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka (UPJPII, WT Sekcja w Tarnowie)

Pracę recenzowali:

o. prof. dr hab. Wiesław Gogola (WT UPJPII)

ks. prof. dr hab. Alojzy Droźdż (UŚ)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Pawła Sordyla

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Religijna i kulturowa tożsamość Europy w perspektywie społeczeństwa ponowoczesnego"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab, Marek Tatar, prof. UKSW

Ks. dr hab, Jan Miczyński, prof. KUL

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Romana Sali

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Od restitutio ad integrum do transformatio ad optimum ocena etyczna medycznego ulepszania człowieka"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

dr hab. Piotr Aszyk, prof. PWTW

ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO

*  *  *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Faustyny Skupień

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Miłosierdzie Boże w Misterium Paschalnym Chrystusa w pismach błogosławionego księdza Michała Sopoćki"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Andrzej Witko

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

*  *  *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 11.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Haliny Szyller

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Droga do zjednoczenia z Bogiem Siostry Cecylii Teresy od Opieki Świętego Józefa, Karmelitanki Bosej we Lwowie (1733-1767), w świetle nauki mistrzów karmelitańskich"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  o. prof. dr hab. Wiesław J. Gogola OCD

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 11.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Władysława Włodarczyka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Kształtowanie Kościoła w Polsce przez jego Synody Plenarne (Studium historyczno-prawne)"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR

ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9  w Krakowie (s. 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Edwarda Sobolaka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Pochwała bohaterów narodowych w epicediach ks. Stefana Momidłowskiego (1872-1958)"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Jan Twardy (UŚ)

ks. dr hab. Witold Ostafiński

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10.45 w budynku Uniwersytetu przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie (s. 120), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

o. mgra lic. Radosława Brońka OP

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Religia i wtajemniczenie. Studium religioznawczo-teologiczne zagadnienia inicjacji w religioznawstwie Mircei Eliadego"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest  prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW)

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK)

prof. dr hab. Piotr Stawiński (UP Kraków)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

o. mgra lic. Romana Wita OSPPE

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Eklezjalne powołanie człowieka do wolności w jasnogórskim przepowiadaniu Karola Wojtyły / Jana Pawła II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

Pracę recenzowali:

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM)

* * *

W dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Przemysława Króla SCJ

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Obowiązek podatkowy jako powinność moralna w świetle katolickiej nauki społecznej"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Pracę recenzowali:

Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH

Ks. dr hab. Krzysztof Gryz (UPJPII)

* * *

W dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Barbary Witos

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Myśl pasterska świętego Zenona z Werony na podstawie jego Sermones"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFM Cap, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

Ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO)

Ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM

* * *

W dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.15 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Eweliny Manieckiej

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Gehenna w świetle Biblii. Studium egzegetyczno-teologiczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Roman Bogacz

Promotor pomocniczy: ks. dr Roman Mazur

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT

* * *

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Anny Gibek

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Obrazy i funkcje wybranych rodzin ewangelijnych. Studium egzegetyczno-teologiczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Bogdan Zbroja

Promotor pomocniczy: ks. dr Roman Mazur

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

* * *

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Sylwestra Robaka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Soteryjny wymiar cierpienia w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny Kowalskiej na podstawie jej Dzienniczka"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Jan Machniak

Pracę recenzowali:

ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocław)

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW)

* * *

W dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Stanisława Staśko

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickiego Stowarzyszenia Cyrenejczyk w latach 1986-2016. Studium pastoralno-katechetyczne"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Józef Stala

Pracę recenzowali:

dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ

* * *

W dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Damiana Płatka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Pracę recenzowali:

Ks. dr hab. Stanisław Głaz, prof. AIK (Ignatianum)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 17 października 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Wojciecha Torchalskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Józefa Ratzingera - Benedykta XVI"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Wojciech Życiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)

ks. dr hab. Marek Gilski (UPJPII)

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

W dniu 10 października 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgr. lic. Daniela Buni

Rozprawa doktorska zatytułowana:  Kościół w dialogu z młodymi. Studium pastoralno-homiletyczne na podstawie nauczania św. Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz

Pracę recenzowali:

ks. prof. zw. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski (UKSW)

o. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Akademia Ignatianum)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Anny Stramy

W dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Anny Stramy

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Problem kryzysu cnoty wstydliwości w świetle nauczania Kościoła i wybranej literatury teologicznomoralnej"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK)

ks. dr hab. Jan Kalniuk (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Anadrzeja Tarasiuka

W dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Andrzeja Tarasiuka

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Rola i znaczenie sakramentów świętych w dynamice życia duchowego chrześcijanina w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. prof. dr hab. Jan Machniak

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (KUL)

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Aldony Dydek

W dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Aldony Dydek

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Ordynacja kobiet. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Wojciech Hanc, prof. UKSW

ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Wiolety Marchewki-Jędrzejowskiej

W dniu  czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Wiolety Marchewki-Jędrzejowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana:  „Eschatologia w komentarzu Teodoreta z Cyru do Listów Pawłowych”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Leon Neścior (UKSW)

ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII

 

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Arkadiusza Cygańskiego

W dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Arkadiusza Cygańskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II”

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr lic. Katarzyny Wilczek

W dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

mgr lic. Katarzyny Wilczek

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Antropologia filozoficzna a antropologia teologiczna Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Próba opisania relacji"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW)

ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Elżbiety Wrzały

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (Aula), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Elżbiety Wrzały

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Ekumeniczne aspekty liturgii w nowych wspólnotach życia ewangelicznego po Soborze Watykańskim II"

znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest s. dr hab. Adelajda Sielepin, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. prof. zw. dr hab. Zyfryd Glaeser (UO)

ks. dr hab. Jarosław Superson (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Bogusława Kastelika

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 15.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Bogusława Kastelika

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Antropologiczny charakter współczesnej krytyki celibatu kapłańskiego. Prezentacja zarzutów i próba odpowiedzi" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL

ks. dr hab. Cezary Smuniewski (ASzW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Krzesika

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Krzesika

Rozprawa doktorska zatytułowana: "Problematyka czyśćca w polskim przepowiadaniu po Soborze Watykańskim II" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII

Pracę recenzowali:

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, prof. UAM

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Joanny Jaremko

W dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Joanny Jaremko

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie, ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i narodowa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz (UWM)

o. dr hab. Henryk Kośla OFM (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Krystyny Jankowskiej

W dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Krystyny Jankowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Samobójstwo jako wyzwanie społeczne i duszpasterskie Kościoła w Polsce” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Lidii Wrony CM

W dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Lidii Wrony CM

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia w pismach św. Teresy od Jezusa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD
pracę recenzowali:

ks. bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej s. mgr lic. Agnieszki Kacprzyk SAS

W dniu 17 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

s. mgr lic. Agnieszki Kacprzyk SAS

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Charyzmat „duchowej rodziny” w służbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Machniak
pracę recenzowali:

ks. prof. dr hab.  Stanisław Urbański (UKSW)

o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Dominika Chechelskiego

W dniu 13 października 2016 roku o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgra lic. Dominika Chechelskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola i miejsce „De senectute” Cycerona w Liście Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL)

p. dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Grzegorza Sudoła

W dniu 12 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgra lic. Grzegorza Sudoła

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola miłości w życiu indywidualnym i społecznym w świetle nauczania papieża Jana Pawła II” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
pracę recenzowali:

ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK)

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Przemysława Pałachy

W dniu 11 października 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium, II p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Przemysława Pałachy

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Proces przemian w liturgii w ujęciu o. Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998). Studium historyczno-liturgiczne" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
pracę recenzowali:

o. dr hab. Michał T. Gronowski OSB (UŚ)

ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Sławomira Kołaty

W dniu 27 września 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Sławomira Kołaty

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Komplementarność modeli w teologii trynitarnej" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO)
ks. dr hab. Robert J. Woźniak (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza

W dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Alberta Wołkiewicza

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Głowne idee polskich programów katechetycznych" znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (KUL)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej

W dniu 31 maja 2016 roku o godz. 12.00 w sali przy parafii św. Anny w Krakowie (ul. św. Anny 11), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Renaty Chrzanowskiej

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Teatr” w służbie katechizacji znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ ( Akademia Ignatianum)
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (KUL)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły

W dniu 23 marca 2016 roku o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Fryderyka Tarabuły

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Sztuka modlitwy w życiu i pismach Karola de Foucauld” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
pracę recenzowali: 
o. bp dr hab. Jacek Kiciński CMF, prof. PWT
ks. dr hab. Marcin Godawa (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej ks. mgra lic. Tomasza Prędotki

W dniu 11 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (sala Lektorium), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

ks. mgra lic. Tomasza Prędotki

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Rola reklamy telewizyjnej w procesie wychowania uczniów szkół gimnazjalnych. Studium pastoralno-pedagogiczne na podstawie badań w kieleckich gimnazjach” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
pracę recenzowali: 
prof. dr hab. Marian Śnieżyński
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr lic. Sylwii Haberka

W dniu 8 marca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych 

p. mgr lic. Sylwii Haberka

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Eschatyczny wymiar twórczości w świetle antropologii Pierre’a Teilharda de Chardin i Mikołaja Bierdiajewa” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
pracę recenzowali: 
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (UPJPII)

* * *

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego

W dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie (sala 200, I p.), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk teologicznych

p. mgra lic. Bartłomieja Czech-Kosińskiego

Rozprawa doktorska zatytułowana: „Separacja a rozwód według prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego (Studium porównawcze)” znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJPII (ul. Kanonicza 9).

Promotorem pracy jest: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
pracę recenzowali: 
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021