Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zaproszenie do czynnego udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt. AKTUALNE WYZWANIA TEOLOGII

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE W KRAKOWIE –

O D D Z I A Ł   W   C Z Ę S T O C H O W I E

42-226 Częstochowa, ul. Św. Barbary 41

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

pt. AKTUALNE WYZWANIA TEOLOGII

 

która odbędzie się 9 maja 2019 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie,

ul. Świętej Barbary 41; adres e-mail: ptt.czestochowa@gmail.com

 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich pasjonatów teologii. Konferencja łączy w sobie dwie perspektywy: spojrzenie ekspertów (I sesja) i zdobywających doświadczenie naukowe (II sesja). Zapraszając do czynnego w udziału w tym naukowym wydarzeniu prosimy o przygotowanie 15-20 minutowej prezentacji
o współcześnie dostrzegalnym wyzwaniu w obszarze uprawianej czy poznawanej dyscypliny oraz tekstu do publikacji (od 25000 do 40000 tys. znaków ze spacjami).

Z pewnością zdobywanie biegłości w danej dziedzinie pozwala rozpoznawać występujące w niej nowe wyzwania i dostrzegać aktualne pytania. Czas konferencji stanowić ma okazję do podzielenia się nimi i wspólnego poszukiwania rozwiązań
i odpowiedzi.

 

Ważne daty:

- zgłoszenie udziału wraz z tematem i abstraktem przygotowywanego wystąpienia – do 31 grudnia 2018 r. – adres: ptt.czestochowa@gmail.com

- potwierdzenie przez organizatorów wpisania na listę prelegentów
i prośba o dokonanie opłaty konferencyjnej – do 15 stycznia 2019 r.

- dokonanie wpłaty 100 zł na podane w korespondencji konto –
do 25 stycznia 2019 r.

- ogólnopolska konferencja naukowa – 9 maja 2019 r.

- nadesłanie przygotowanej do druku wersji zaprezentowanego podczas konferencji referatu – do 31 maja 2019 r.

- wydanie w wersji papierowej publikacji (po uzyskaniu dwóch niezależnych, pozyskanych sposobem single-blind review, pozytywnych recenzji) – do 31 września 2019 r.

 

Informacje organizacyjne:

- konferencja ma zasięg ogólnopolski; przewidywany jest udział prelegentów z co najmniej 5 ośrodków naukowych;

- organizatorzy nie zapewniają noclegów; w okolicy Wyższego Seminarium Duchownego i Jasnej Góry znajduje się wiele miejsc noclegowych;

- opłata konferencyjna dotyczy udziału czynnego i obejmuje koszty organizacyjne, obiad oraz publikację.

 

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019