Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

UWAGA! Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Teologicznego (35-)

 

Zapraszamy do udziału w konkursie  dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Teologicznego (35-) na finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW.

Uczestnicy konkursu: młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie, którzy nie ukończyli 35 roku życia w dacie składania wniosku.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:  5-16 listopada 2018 roku

Miejsce składania wniosków: sekretariat WT w godzinach dyżurów

Ogłoszenie wyników konkursu: 30 listopada 2018 roku

Przedmiot wniosku: oryginalny projekt badawczy nie finansowany z innych źródeł

Wnioski składane przez pracowników UPJPII mogą dotyczyć jedynie projektów realizowanych indywidualnie, zaś w przypadku doktorantów mogą być one indywidualne lub zespołowe.

Wydatkowanie przyznanych środków:

-zakup drobnej aparatury,

- opłata uczestnictwa w konferencji,

- koszty wyjazdu na konferencje, seminaria, kwerendy i konsultacje,

- koszty uczestnictwa w szkoleniu,

- wynagrodzenie dla osób niezbędnych przy realizacji projektu badawczego, ale niebędących pracownikami UPJPII,

- zakup literatury naukowej niezbędnej do realizacji projektu,

- usługi zewnętrzne (np. tłumaczenia),

- koszty wydania publikacji (w WN UPJPII),

- opłaty publikacji w czasopismach punktowanych,

- koszty wykupu praw autorskich i licencji,

- koszty organizacji konferencji (poza usługą gastronomiczną) – nie dotyczy doktorantów.
 

W załączeniu (do pobrania):

Regulamin

Formularz wniosku PDF

Formularz wniosku Word

Karta oceny wniosku

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020