Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

„Wyjątkowość Kościoła” – ogólnopolska konferencja naukowa 20 II 2018

 

KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt zaprosić na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

WYJĄTKOWOŚĆ KOŚCIOŁA

PROGRAM
9.00 – 9.15 – Powitanie gości – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII
Otwarcie konferencji – ks. abp Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII
Wprowadzenie teologiczne – ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan WT UPJPII

9.15 – 9.45 – Rozumienie Kościoła przez ojców greckich – ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, WT Tarnów
9.45 – 10.15 – Małżonka Baranka jako nigra sed formosa. J. Ratzingera/Benedykta XVI eklezjologiczna confessio laudis – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, WT UŚ Katowice
10.15 – 10.45 – Kościół ikoną misterium Trójcy Przenajświętszej w teologii prawosławnej – dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL Lublin
10.45 – 11.15 – Kościół jako sposób istnienia – dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII Kraków

11.15 – 11.45 – Przerwa (kawa / poczęstunek)

11.45 – 12.15 – Misteryjna zbawczość Kościoła katolickiego – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII Kraków
12.15 – 12.45 – Kościół jako sakrament świata – ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL Lublin
12.45 – 13.15 – Znaki świętości Kościoła – ks. dr Piotr Rossa, WT UAM Poznań
13.15 – 13.45 – Oryginalność Balthasarowskiego ujęcia Kościoła – ks. dr Paweł Pielka, UPJPII Kraków

13.45 – 14.15 – Dyskusja. Podsumowanie – dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJPII Kraków

 

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019