Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zaproszenie na seminarium naukowe z TEOLOGII PASTORALNEJ - BIOETYKI

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM NAUKOWE (MGR/LIC./DR) Z TEOLOGII PASTORALNEJ – BIOETYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

TEOLOGIA PASTORALNA (PRAKTYCZNA, DUSZPASTERSKA) – naukowa refleksja o Kościele w świecie współczesnym, w kontekście historii, Pisma św., Magisterium katolickiego, zasad moralnych, dogmatycznych i teologii fundamentalnej, nauk społecznych i nauk szczegółowych.

Nowością tego seminarium naukowego jest możliwość uprawiania teologii pastoralnej w kontekście bioetyki (problemy początku, trwania i kresu życia ludzkiego) oraz popularnej w ostatnich latach ekologii (św. Franciszek z Asyżu jest patronem

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEOLOGII PASTORALNEJ - BIOETYKI:

Metodologia: wykorzystanie schematu: widzieć – oceniać – działać: w kontekście nauk przyrodniczych i filozoficznych (etyka, antropologia);

Interdyscyplinarność: korzystanie z dorobku innych nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych (ekologia, bioetyką), etnografii (o kulturze, cywilizacji), otwarcie na inne religie; ciągłe poszukiwanie nowych obszarów badawczych, inspiracji i odkryć w teologii w kontekście historycznym i przyszłościowym;

Eklezjalność: odniesienie problemów świata, człowieka i duszpasterstwa do Kościoła, do wspólnoty kościelnej (parafii), w świetle Objawienia i zasad, norm postępowania (związek z eklezjologią i teologią moralną) oraz wyczerpujące wykorzystanie nauczania Kościoła katolickiego (Magisterium) w badaniach pastoralnych, bioetycznych i ekologicznych.

SEMINARIUM NAUKOWE TEOLOGII PASTORALNEJ I BIOETYKI jest otwarte dla każdego studenta UPJPII na każdym poziomie studiów (dla najmłodszych jako wolny słuchacz): od prac dyplomowych (licencjat zawodowy), przez magisterium, po prace licencjackie (mgr lic.) i doktorat.

Szeroki zakres seminarium naukowego (nauk teologicznych, humanistycznych i przyrodniczych) pozwala znaleźć dla każdego temat swojej pracy. Liczy się pasja w zdobywaniu wiedzy i pisaniu pracy, braki merytoryczne czy metodologiczne można uzupełnić w ramach dodatkowych zajęć z promotorem seminarium lub doktorantami.

ZAPRASZAM najpierw na niezobowiązujące spotkanie z teologią pastoralną i bioetyką na początku roku akademickiego aby podzielić się swoimi zainteresowaniami i projektami, aby poszukać coś dla siebie z obszaru badań pastoralnych przed wyborem seminarium.

SEMINARIUM ODBYWA SIĘ W BUDYNKU WSD FRANCISZKANÓW, W KRAKOWIE, UL. FRANCISZKAŃSKA 4 (NAPRZECIW KURII METROPOLITALNEJ), WEJŚCIE PRZEZ FURTĘ WSD, SALA 002 NA PARTERZE.

SPOTKANIA: OD 5 X 2017 r. W CZWARTKI, GODZ. 11.30

Pytania i zgłoszenia: jerzy.brusilo@upjp2.edu.pl

Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv (franciszkanin)

Instytut Teologii Praktycznej UPJPII

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII

 

Rekrutacja

Wirtualny Dziekanat

Przejdź na stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021